Wydawnictwo PTE

 

     Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego jest ukierunkowane na publikację prac o fundamentalnym charakterze dla nauk ekonomicznych. Ich autorami są wybitni reprezentanci nauk ekonomicznych.

Wydawnictwo PTE ma za zadanie:

-wydawanie publikacji naukowych zgodnie z procedurami wydawniczymi i recenzowania obowiązującymi w Wydawnictwie PTE

-popularyzowanie wiedzy ekonomicznej poprzez dobór wydawanych publikacji dokonywany przez Komisję Wydawniczą PTE

     Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), które powstało w 1945 roku jest jednym z głównych wydawców publikujących w Polsce monografie i inne książki o charakterze naukowym z zakresu szeroko rozumianych nauk ekonomicznych. Publikacje książkowe PTE cieszą się dużym zainteresowaniem środowisk akademickich, kół politycznych, studentów i innych Czytelników. Publikowane w nich prace w powszechnej opinii środowisk naukowych charakteryzują się wysoką wartością naukową, potwierdzoną opiniami recenzentów. Selekcja materiałów przewidzianych do publikacji jest wielostopniowa. Wszystkie publikacje książkowe wydawane przez PTE są recenzowane, a plany wydawnicze są zatwierdzane przez Radę Naukową i Komisję Wydawniczą PTE, w skład których wchodzą wybitni przedstawiciele nauk ekonomicznych w Polsce.

     W ostatnich 10 latach (2009-2019) Wydawnictwo PTE, działające na szczeblu centralnym (przy Zarządzie Krajowym PTE w Warszawie), opublikowało 57 monografii i książek o profilu naukowym. Ponadto kilkadziesiąt prac naukowych zostało wydanych przez oddziały regionalne PTE. Pomimo ograniczonej liczby wydawanych książek, lecz przy wysokiej ich jakości naukowej i edytorskiej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ma ogromne zasługi w promowaniu współczesnej wiedzy ekonomicznej i upowszechnianiu najnowszych osiągnięć polskiej i światowej ekonomii. Wśród starannie dobranych książek opublikowanych dotychczas przez PTE jest wiele prac autorstwa wybitnych przedstawicieli polskiej ekonomii oraz luminarzy współczesnej ekonomii światowej, w tym laureatów Nagrody Nobla z ekonomii.

     W działalności edytorskiej PTE ważne miejsce zajmują też wielotomowe edycje prac zbiorowych zawierające opracowania naukowe przedstawione na kolejnych Kongresach Ekonomistów Polskich (np. 11- tomowy zestaw referatów z IX Kongresu, który odbył się w Warszawie w 2013 r.). W upowszechnianiu dorobku naukowego światowej ekonomii szczególne miejsce zajmuje seria wydawnicza „Nobliści z ekonomii”. Seria ta obejmuje polskie przekłady najnowszych książek laureatów Nagrody Nobla z ekonomii. W serii tej ukazało się dotychczas dziewięć książek. Ostatnią, tegoroczną publikacją z tej serii jest książka Josepha E. Stiglitza,  Jeana-Paula Fitoussi I Martine Durand “Poza PKB. Mierzmy to co ma znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego”. Kolejna książka autorstwa ubiegłorocznego laureata Nagrody im. Alfreda Nobla, Williama D. Nordhausa: The Climate Casino jest w przygotowaniu. Serią wydawniczą, fundamentalną dla rozwoju nauk ekonomicznych w Polsce jest „Biblioteka Myśli Ekonomicznej”. Inne serie wydawnicze to: „Ekonomia i Świat Współczesny”, „Kluczowe Problemy Gospodarki”, „Polska w Unii Europejskiej”.

 

Przedstawiamy cztery wybrane monografie naukowe wydane przez Wydawnictwo PTE, wraz z ich opisem bibliograficznym:

 

Społeczna Gospodarka Rynkowa a wartości europejskie. Red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 2019. ISBN 978-83-65269-24-9 Seria „Biblioteka Myśli Ekonomicznej”.

 

Robert J. Shiller: Finanse a dobrobyt społeczny. Przekł. Zbigniew Matkowski. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 2016. ISBN 978-83-65269-12-6 Seria „Nobliści z ekonomii”.

 

Jerzy Kleer: Dobra publiczne: wczoraj – dziś – jutro. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 2015. ISBN 978-83-65269-11-9

 

Kazimierz Łaski: Wykłady z  makroekonomii. Gospodarka kapitalistyczna bez bezrobocia. Red. nauk. Jerzy Osiatyński. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 2015.  ISBN 978-83-65269-10-2

 

Pełna oferta Wydawnictwa PTE:

ksiazkiekonomiczne.pl

 

Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego zostało umieszczone na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Wydawnictwu PTE przyznano 80 punktów. Pozycja w wykazie: 636, Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa: 73600. W wykazie znalazło się także Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu (pozycja 396, Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa 49600) oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Zielonej Górze (pozycja 397, Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa 49700).

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe