- prof. Bogusław Fiedor – przewodniczący

- dr Joanna Fryca-Knop

- prof. Ewa Gruszewska

- prof. Ryszard Kamiński

- prof. Witold Kwaśnicki

- dr Adam Balcerzak

- prof. Aleksander Panasiuk