1. Zgłoszenie i przysłanie pracy naukowej do Wydawnictwa PTE jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Autora/Autorów na wszczęcie procedury recenzowania.

 

2. Wstępnej oceny pracy i wyboru Recenzentów dokonuje Komisja Wydawnicza Wydawnictwa PTE.

 

3. Praca naukowa jest przekazywana dwóm wyznaczonym Recenzentom z zachowaniem zasady „double-blind review proces” (Recenzent nie zna nazwiska Autora/Autorów publikacji, Autor/Autorzy nie znają nazwiska Recenzenta).

 

4. Recenzja musi mieć formę pisemną (dopuszcza się wersję elektroniczną) i jest przechowywana w dokumentach Wydawnictwa PTE.

 

5. Kopia recenzji, bez ujawniania nazwiska Recenzenta, przekazywana jest Autorowi/Autorom. Autor/Autorzy ma obowiązek ustosunkowania się do zawartych w recenzji uwag oraz poprawy artykułu jeżeli takie są zalecenia Recenzenta. W sytuacjach spornych powoływany jest kolejny Recenzent.